Viktig informasjon for foreldre


Kjernetid

Barnehagens kjernetid er fra kl. 1000-1400. Kommer barnet senere, eller blir hentet før kl. 1400, varsle barnehagen.

Hvis barnehagen skal på tur og avreise er før kl. 1000, vil det bli varslet på mail om dette. Nyheten vil også bli lagt ut på barnehagens hjemmesiden.

 

Klær og annet utstyr

Alle barn må ha med klær og skotøy tilpasset været  i barnehagen. Husk at været kan endre seg i løpet av dagen!

Ved kaldt klima anbefaler vi at barana har ull innerst på kroppen og ikke bomullssokker. Ellers må både ullklær og fleesklær være med.

Kroker for yttertøy på veggen og egen boks for skiftetøy finnes i gangen til alle barna. Her må alle foreldre sørger for at alt vi trenger av klær til barnet finnes.

Gode råd om typer sko, regntøy, regnvotter, kjeldress, luer osv. deler vi gjerne med dere, bare spør :-)

Alle barn som sover i vogn må ta med dette til barnehagen. Barnehagen kan oppbevare vognen inne til neste dag. Alle vogner må ha regntrekk og insektnett.

 

Måltid

Alle barna har med frokost til barnehagen. Frokost spises mellom kl. 0730-0900

Kl. 0930 serveres et lite mellom måltid før vi går ut

Kl. 1200 spiser vi lunsj

Til hvert lunsjmåltid serverer vi minst 2 forskjellige grønnsaker til brødmaten. 2 dager i uken serverer vi et varmtmåltid

Kl. 1430 spiser vi frukt

 

Helseerklæring

Alle foreldre må fylle ut en helseerklæring tilhørende barnet. Denne vil bli oppbevart i barnehagen og alle ansatte er informert om innholdet.

Skjemaet vil bli utlevert første dag i barnehagen.

 

Sykdom

Et skjema som viser folkehelsens rettningslinjer vedrørende sykdom blir utlevert første dag i barnehagen. Barnehagen er veldig strenge på at barn med feber skal ha en 1 feberfri dag uten medikamenter før det kommer i barnehagen. Når det gjelder oppkast/diare skal barnet være symptonfri i 48 timer, samt normal avføring og har spist før det kommer tilbake.

 

Medisinering

Barn som trenger medisinering i barnehagen, skal et eget skjema fylles ut av foreldre før medisin gies.

 

Transport

Barnehagen bruker kun buss når de drar på utflukter. Skulle det være behov for noe annet, avtales dette på forhånd.

 

Levering/henting av barn

All kjøring inne i vårt grendelag skal foregå i gangfart. All parkering er på eiers gårdsplass eller på gjesteparkering. Parkering på naboens gårdsplass og på veiskulder er forbudt.

 

Oppsigelse av plass

Oppsigelsen av plassen i barnehagen skal være skriftlig.

Oppsigelsestiden er en måned fra den første i måneden, med unntak for perioden 1 april - 1 juni, da er oppsigelsestiden 2 måneder.

Kontingenten/kost betales ut oppsigelsestiden.

Oppsigelsestiden gjelder også for de som har takket ja til plas, men ombestemmer seg og ikke benytter plassen.

 

Forsikring

Barnehagen har forsikring på alle barn.