Storkor for førsteklassingene på Vikåsen skole

28.11.2019 15:12

I dag har våre førsteklassinger vært på storkor på Vikåsen skole. Hit kom alle barnehager som har elever som skal starte i 1. klasse. Fin opplevelse for alle.

—————

Tilbake