Endring i barnehagekontingent fra 01.01.2015

30.12.2014 15:42

Fra 01.01.2014 koster en barnehageplass 100 %, kr. 2580. Dette tilsvarer makspris satt av Trondheim kommune. Barnehagen tar ikke kostpenger.

—————

Tilbake