Besøk på den nye lekeplassen ved St. Olav Hospital

03.03.2015 12:56

I  dag har de 7 største vært å besøkt den nye lekeplassen ved St. Olav Hospital. Kristin og Katrine var reiseledere.

—————

Tilbake