10 oktober - planleggingsdag!

26.08.2014 22:00

Vi er pålagt av Trondheim kommune å ha en felles planleggingsdag sammen med alle familiebarnehager i Trondeheim den 10 oktober. Barnehagen holder derfor stengt denne dagen.

—————

Tilbake