Foreldrebetaling

Lekeplassen familebarnehage tilbyr kun hele plasser (100 %).
 
Helplass koster kr. 2580 pr. mnd inkl. kost.
 
Forfall 1. pr. mnd om ikke noe annet er avtalt.
 
Første forfall barnehageår er 1. august hvert år.