Ferieavvikling i barnehagen

Barnehagen har fleksibel ferieavvikling i skoleferien.
 
Alle 4 samarbeidsbarnehagene samarbeider i ferieavviklingen.
 
Alle barn må ha 4 uker ferie i denne perioden og 3 av ukene må være sammenhengende.
Hvis 2 eller færre barn setter seg opp på ferie en uke, stenger barnehagen den aktuelle uken.
 
Juli måned er betalingsfri.
 
Det er ønskelig at opplysninger om når barnet skal ha ferie, varsles tidligst mulig til barnehagen. Senest 1 april.